:: Váš překladatelský partner ::

TomGuide Translations - překlady, překladatelský servis, webdesign
Czech version English version
    
home profil a služby download ukázek překladů obchodní podmínky kontakt reference odkazy
    Vítejte na stránkách firmy TomGuide Translations - technické a všeobecné překlady z a do jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština; webdesign    
 

..: angličtina - němčina - francouzština - španělština - italština :..

 
 

..: O nás :..

Překlady a tlumočení

..: Články :..

Nástroj Xbench - (recenze) (pokračování...)


Chyby odborných překladů a jak se jich vyvarovat (pokračování...)


Podnikání, dokumenty a překlady (pokračování...)

Firma TomGuide Translations se od roku 1995 zabývá mnoha druhy technických, ekonomických, právních a všeobecných překladů. Původní dvojice jazyků (angličtina - čeština) je nyní rozšířena také o německé, francouzské, italské a španělské překlady. Při překladu veškerých textů pracujeme s rozsáhlou databází (slovníkem) ověřených českých výrazů používaných pro daný obor a nové výrazy vybíráme s co největší přesností tak, aby vystihovaly smysl v daném kontextu. Preciznost a odbornost překladů po obsahové stránce je zaručena rozsáhlou praxí.

Je známo, že obsahové stránky překladů, např. u manuálů, prezentací brožur, zpráv, apod., bývají podceňovány, zejména tolerováním základních věcných chyb, vzniklých nedokonalým či neodborným překladem. Jazykové a formální stránky bývají také nadřazovány stránce věcné a obsahové. Například správně napsaný a / nebo přeložený manuál je nepostradatelnou součástí prodávaného výrobku nejen z důvodů vyhovění platným zákonům (homologace, atd.), ale především z důvodů poskytnutí potřebných informací uživateli, který by si bez něj často vůbec nevěděl rady. Hlavním účelem manuálů a další technické dokumentace je poskytnutí ucelených informací o instalaci a obsluze výrobku, jeho zařazení do systému, údržbě, využití všech jeho funkcí a možností. Kvalitní manuál by měl také v nezbytném rozsahu obsahovat informace z oboru, do kterého daný výrobek spadá.

Všem zákazníkům nabízíme služby s přesvědčením, že překlady by měly být zbaveny zmíněných nedostatků a že překlad je především odbornou záležitostí. Ukázky vzorových překladů včetně zdrojového i cílového jazyka jsou k dispozici zde.


Proč si vybrat právě nás? Spolupráce s námi má tyto výhody:

 • Výroba překladu "na klíč", t.zn. např. u manuálů včetně veškeré grafiky tak, aby se konečný stav co nejvíce blížil poměru 1:1 vzhledem originálu.
 • Překlady a lokalizace i obtížně editovatelných dokumentů, např. grafické PDF soubory.
 • Žádné příplatky za grafiku, odkazy na grafická studia, apod. Neplatíte tedy 2x (za překlad + grafiku), jako je tomu u mnoha agentur.
 • Ohledně anglických překladů a grafického zpracování všech překladů jednáte přímo s překladatelem - konečným tvůrcem.
 • Spolupráce s ověřenými překladateli a/nebo rodilými mluvčími.
 • Tvorba zkušebního překladu zdarma.
 • Odborná znalost daného oboru.
 • Nenabízíme překlady všech jazyků a ze všech oborů na světě, jako jiní, ale pouze ty, kde můžeme zaručit vysokou kvalitu.
 • Možnost překladu manuálu či příručky ve spojení se zapůjčeným přístrojem - podstatné zdokonalení překladu s odstraněním nedostatků v originále.
 • Práce i přes víkendy bez příplatků.

..: Používání CAT nástrojů :..

K tvorbě mnoha překladů používáme profesionální CAT nástroje Trados Studio 2009, Wordfast ProAcross, které nabízejí mimo jiné tyto výhody:

Trados Wordfast Across
 • Možnost opětovného využívání již přeložených vět či odstavců.
 • Rozsáhlá podpora slovníků včetně jejich rozdělení podle oborů a klientů.
 • Zajištění konzistentní terminologie v celém rozsahu překladu nebo více překladů ze stejného oboru.
 • Možnost používání jednotné terminologie dodané zákazníkem s průběžnou aktualizací.
 • Rozsáhlá kontrola kvality včetně pravopisu, odstraňování dvojitých mezer, dodržování terminologie, shody řetězců, atd.
 • Možnost vzájemné výměny překladové paměti (TM) s jinými CAT nástroji.
 • Možnost používání vzdálených překladových pamětí a jejich on-line sdílení s jinými překladateli.
 • Podpora všech známých souborových formátů.
 • Překlad se zachováním formátování zdrojových souborů.
  home I profil a služby I download ukázek překladů I obchodní podmínky I kontakt I reference I odkazy  
  Pridat.eu
Jazykové školy - angličtina Brno I Firemní jazykové kurzy - firemní výuka angličtiny I Individuální jazykové kurzy a výuka angličtiny I Jazykové kurzy I Jazykové školy - angličtina Praha I Pomaturitní studium angličtiny I Jazykové školy