:: Váš překladatelský partner ::

TomGuide Translations - překlady, překladatelský servis, webdesign
Czech version English version
    
home profil a služby download ukázek překladů obchodní podmínky kontakt reference odkazy
Zpět

..: Nástroj Xbench - užitečný pomocník na zlepšení kvality překladů :..

..: Úvod :..

Bezchybný překlad po všech stránkách je základem úspěšnosti a dobrého jména každého překladatele. Ne vždy ale chyby vidíme. Krátké texty často stačí jen přečíst a zkontrolovat gramatiku s pravopisem. I tak se ale mohou před našima očima na první pohled skrývat dvojité mezery, neshody u nepřekládaných řetězců (ano, zní to divně, ale mnoho překladatelů má "zlozvyk" označení modelů - třeba MPR-2430DTS  opisovat namísto kopírování - pak snadno dojde k překlepu), atd.

Zvláštním případem je používání jednotné (konzistentní) terminologie v celém dokumentu. Ne vždy je nutná absolutní přesnost. Např. anglické "key" může znamenat "klávesa" nebo "tlačítko" podle toho, zda se daný prvek nachází přímo na klávesnici nebo samostatně, např. na předním panelu přístroje. Dbát na dodržování jednotné terminologie u klíčových výrazů, zejména tehdy, pokud se na překladu podílí více překladatelů, je ovšem jinak naprosto nezbytné. Pokud např. anglické slovo "circuit board" jednou přeložíme jako "obvodová deska" (nebo tento překlad dostaneme v pokynech/předloze/TM paměti od zákazníka), měli bychom vyhledat a eliminovat všechny případné nežádoucí výskyty překladu jako "elektronická karta", "karta". apod. Pokud by jeden překladatel přeložil anglické slovo "rod" jako "táhlo" a druhý (nebo stále ten první) jako "tyč", už by mohlo dojít ke značnému odchýlení od nutného zachování významu.

Nástroje na kontrolu kvality ve smyslu odstraňování uvedených chyb jsou také součástí různých CAT programů, například novějších Tradosů, SDLX, Wordfastu, apod. Ne všechny CAT programy je ale mají. Navíc není nad to mít možnost vyhledat nejlepší překlad hledaného slova nebo výrazu v daném kontextu z více zdrojů najednou (vlastních slovníků, TM paměti, internetových vyhledávačů, apod.) a pak vybrat ten nejlepší. Je to často rychlejší, než někam psát a čekat na odpověď. Přesně tyto funkce v sobě kombinuje velmi praktický nástroj Xbench z dílny španělské firmy ApSIC.

..: K čemu je Xbench dobrý? :..

Základem práce v programu Xbench je vytvoření projektu složeného z libovolného počtu dvojjazyčných dokumentů; ty mohou zahrnovat jak vlastní slovník(y), dodanou nebo vlastní překladovou paměť, tak i přímo pracovní soubor(y). Mnoho překladatelů patrně ví, co je to konkordance - vyhledávání shod výrazů a částí vět s předchozím překladem, vlastně kombinované hledání ve slovníku. Program Xbench takové vyhledávání umožňuje oběma směry (tedy i z cílového jazyka na prvním místě), navíc z více zdrojů ("Odkud jsem na tohle přišel, kde jsem to vzal?" ptáte se někdy na konci překladu). Po spuštění programu je nutné vytvořit nový projekt. Začneme například přidáním vlastního slovníku/paměti, který jsme si na začátku sami vytvořili nebo obdrželi od zákazníka. Podmínkou je, aby tento slovník byl ve dvojjazyčném formátu, což není problém, protože program Xbench pamatuje skutečně na vše - textové soubory s oddělením pomocí tabulátoru, exportované paměti TMX, exportované paměti Trados (*.txt), multitermínové slovníky, *.ttx soubory, *.csv soubory, atd. - viz obrázek vlevo. Slovníků a dalších dvojjazyčných dokumentů můžeme vložit více a u každého z nich nastavit prioritu (nízká, střední, vysoká), která má vliv na zobrazení pořadí při vyhledávání. U vybraného dokumentu můžeme navíc zaškrtnout políčko "key terms" (klíčové termíny), na které je pak speciálně zaměřena kontrola na kartě QA (Quality Analysis).

S kontrolou můžeme začít ihned po přeložení první stránky zadáním hledaného zdrojového slova či výrazu na kartě Project. Pokud pracujeme v režimu "ongoing translation" (rozpracovaný překlad), program nás při vyhledávání upozorní na 100% shody (již přeloženo) označením pomocí prázného kroužku a na nově přeložené segmenty přidané překladatelem označením pomocí plného kroužku. Důkladnější kontrolu pak provedeme na kartě QA, kde program spustí sérii vybraných testů, které nás upozorní na tyto problémy: nepřeložené segmenty, nedodržení zdrojové konzistence (různé výrazy přeložené několikrát stejně, nemusí nutně znamenat chybu), nedodržení cílové konzistence (stejný výraz přeložený několikrát různě, opět nemusí znamenat chybu), stejný zdroj jako cíl, dále neshoda tagů, neshoda číslic, dvojité mezery a zejména neshoda klíčových výrazů. Slovník označený jako klíčový je obvykle "základním kamenem" překladu, který je bezpodmínečně nutné dodržovat v celém dokumentu. Přímo z výsledků kontrol a vyhledávání lze zobrazit náhled kontextu a přistupovat k cílovému dokumentu za účelem odstranění nalezených chyb. Cílový dokument se otevře přímo na odpovídajícím místě, takže odpadá složité procházení.

Program Xbench si poradí i se soubory překládanými bez použití jakýchkoli CAT nástrojů. Často se stává, že nám zákazník dodá soubor s tabulkou např. ve Wordu, kde na jedné straně je zdrojový text a do stejných řádků na druhé straně se vkládá odpovídající přeložený text. Takový soubor pak stačí převést do textu odděleného tabulátory a vložit do programu Xbench společně s dalším slovníkem např. na kontrolu klíčových výrazů.

..: Vyhledávání a regulární výrazy :..

Vyhledávání lze v zásadě rozdělit na dva typy: vyhledávání překládaných výrazů (konkordance) a vyhledávání v rámci kontroly překladu. Xbench lze během překladu spustit na pozadí a provádět základní vyhledávání termínů například z Wordu označením hledaného zdrojového slova a stisknutím kombinace kláves Ctrl-Alt-Insert. Nalezený výraz lze poté zkopírovat do dokumentu. Velmi silnou stránkou programu Xbench je možnost vlastního vyhledávání, a to včetně používání regulárních výrazů a divokých karet programu Word. Vlastní vyhledávání lze uskupit do tzv. checklistů (kontrolních seznamů) a ty pak dávkově spouštět samostatně nebo v rámci celkové kontroly na kartě QA. Checklisty lze dále rozdělit na osobní (obecné) a příslušející konkrétnímu projektu a ukládat je do samostatných souborů. Checklisty jsou výhodné např. pro kontrolu zakázaných výrazů (t.zn. jak se určité slovo/výraz nesmí překládat), nežádoucích slov, které nezachytí kontrola pravopisu (např. silice - silnice), apod.

Program také nabízí tzv. funkci Power Search - vyhledávání podle více kritérií současně. Vyhledávání lze podle potřeby omezit jen na rozpracovaný překlad (t.zn. v souborech, u kterých bylo zaškrtnuto políčko "ongoing translation") nebo na nové segmenty (t.zn. vyhledávání jen v novém přírůstku překladu, jehož segmenty nemají stav 100% shod).

Regulární výrazy jsou mocným nástrojem, který umožňuje přesné vyhledávání podle definovaného vzoru složeného z řídících znaků. Program Xbench používá regulární výrazy ve stylu POSIX převzaté z programovacích jazyků (např. PHP). Zadání např. karta[0-9] vrátí výsledky karta1, karta2,....karta9, nikoli však kartaA nebo kartaB. Výraz [^ řetězec] vrací výsledky s libovolnými znaky, které nepříslušejí zadanému řetězci. Zadání např. karta[^123] vrátí výsledky karta4, karta5, atd., nikoli však karta1, karta2 nebo karta3. Kritéria vyhledávání lze kombinovat pomocí operátoru OR (svislice | - "pipe"). Podrobný popis regulárních výrazů je uveden v nápovědě programu. Překladatelé, pro které je tvorba vlastních regulárních výrazů příliš složitá, mohou používat připravené vyhledávací šablony přístupné na kartě Project po stisknutí tlačítka Show/hide options pane (Zobrazit/skrýt panel možností) nebo kombinace kláves Ctrl+3. Máme zde k dispozici vyhledávání dvojitých mezer, chybějících HTML nebo XML tagů v cílovém textu, kontrolu používání slova "tlačítko" (nebo jiného slova) za slovesem "klepněte", vyhledávání segmentů s totožným zdrojem a cílem, apod. Tyto šablony lze v libovolné kombinaci opět přidávat do vlastních checklistů.

..: Vyhledávání v internetu :..

Výbornou vlastností programu Xbench je možnost přidávání vlastních vyhledávacích odkazů do vnitřního internetového prohlížeče, a to včetně zadávání klíčových slov přímo do vyhledávacího pole internetového slovníku nebo vyhledávače. U mnoha encyklopedií a slovníků to funguje tak, že v URL, které vyhledávač vrátí při zadání klíčového slova, toto slovo nahradíme zástupným výrazem %s. Například encyklopedie answers.com při zadání klíčového slova "computer" do svého pole vrátí stránku výsledků s URL http://www.answers.com/topic/computer. Slovo "computer" pak stačí nahradit výrazem %s a takto upravené URL (http://www.answers.com/topic/%s) přidat do programu Xbench pomocí funkce Capture URL... v nabídce Internet. Přidané vyhledávací odkazy, které se zobrazují v rozevíracím seznamu na kartě Internet, lze pak seřadit podle důležitosti.

..: Export a editace TMX souborů :..

Program Xbench umožňuje pohodlný export celého projektu nebo jeho vybraných položek do formátu TMX nebo do textových souborů s oddělením pomocí tabulátoru. Takto můžeme vytvořit TM paměť i z dřívějších souborů, které nebyly překládány pomocí CAT nástrojů, nebo sloučit více souborů do jedné TM paměti. Součástí programu Xbench je i editor TMX souborů pro případ, že projekt některý z těchto souborů obsahuje.

..: Závěr :..

Program Xbench je výborný pomocník, který ocení začínající i pokročilí překladatelé, zkrátka všichni, kteří chtějí odhalit i dosud neviditelné. Je zcela zdarma a lze jej stáhnout zde:  

..: Hodnocení :..

  • Přímé vyhledávání z programu Word (Ctrl-Alt-Insert).
  • Pokročilé vyhledávání z více zdrojů současně s použitím regulárních výrazů.
  • Vlastní šablony vyhledávání (checklisty).
  • Přidávání internetových adres vlastních vyhledávačů se zadáváním klíčových slov přímo do vyhledávacího pole.
  • Nelze exportovat/zálohovat seznam vlastních přidaných internetových adres.
  • Vyhledávání pomocí Ctrl-Alt-Insert nefunguje v OpenOffice.
Verze pro tisk
  home I profil a služby I download ukázek překladů I obchodní podmínky I kontakt I reference I odkazy  
  Pridat.eu
Jazykové školy - angličtina Brno I Firemní jazykové kurzy - firemní výuka angličtiny I Individuální jazykové kurzy a výuka angličtiny I Jazykové kurzy I Jazykové školy - angličtina Praha I Pomaturitní studium angličtiny I Jazykové školy